יום רביעי , 20 פברואר 2019
חדשות רצות

ליווי בתהליך הכרה של אובדן כושר עבודה

ידוע כיום לכל שבכדי להתפרנס בכבוד, יש לעבוד. מרבית האוכלוסייה כיום היא אוכלוסייה אשר עובדת בהתאם לכישוריה ויכולותיה. לעיתים מתחוללים מקרים אשר בגינם אדם כזה או אחר מאבד את היכולת שלו לעבוד במקום העבודה הרגיל או לעבוד באופן כללי. מקרים מעין אלה לרוב יוגדרו כאובדן כושר עבודה של האדם. האדם אשר איבד את כושר עבודתו, יכול בגין זאת לתבוע הן את הביטוח הלאומי והן את חברות הביטוח הפרטיות בהן הוא מבוטח, על מנת לקבל קצבה חודשית שתסייע לו לחיות בכבוד, מכיוון שבגין מצבו הוא איננו יכול לעשות זאת על ידי עבודה.

מהו אובדן כושר עבודה

כאמור, אובדן כושר עבודה הוא מצב שבו האדם חלה או נפצע במחלה או פציעה כלשהן, אשר בגינן הוא איננו יכול לשוב ולעבוד במקום עבודתו. אובדן כושר עבודה יכול להיות מצב שבו בגין אותה מחלה או פציעה אדם איננו יכול לעבוד כלל, בשום מקום עבודה ובשום תחום עבודה. או, שבשל אותה פציעה או מחלה האדם איננו יכול לעבוד בעבודה אשר עבד בה עד כה מתוקף יכולותיו השונות והעבודות האחרות שבהן הוא יכול לעבוד, אינן מספקות לו את השכר אשר סיפק לו התפקיד במקום העבודה הקודם שלו. חשוב מאוד לדעת שכל מקרה המוגדר כאובדן כושר עבודה, ניתן לתבוע את הביטוח הלאומי או את חברות ביטוח הפרטיות שבהן האדם מבוטח, על מנת שהאדם יקבל קצבה חודשית שתקבע בהתאם לפרמטרים השונים שיש לתת עליהם את הדעת.

אובדן כושר עבודה

ליווי בתהליך תביעה בגין אובדן כושר עבודה

בכדי שאדם יקבל בסופו של דבר את הסכום החודשי המגיע לו מתוקף מצבו, הרי שיש צורך שהמקרה שלו יוכר כאובדן כושר עבודה. לכן, חשוב מאוד לתבוע את חברות הביטוח השונות או את הביטוח הלאומי, באמצעות ליווי של עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום של תביעות מעין אלו. תביעה עצמאית של חברת הביטוח, איננה בהכרח תוביל את האדם לקבל את המגיע לו. לעומת זאת, תביעה בליווי של עורך דין מקצועי, מנוסה וותיק בתחום, תסייע לחברות הביטוח להכיר באדם כאדם אשר איבד את כושר עבודתו על פי ההגדרות הקיימות ובהתאם לכך, לקבל את המגיע לו מתוקף מצבו.

Comments are closed.