יום שישי , 19 יולי 2019
חדשות רצות

גם אתם רוצים להקים סטארט-אפ? הנה כמה שלבים הכרחיים

לפני הקמת חברת הזנק מומלץ להכין בעזרת עורך הדין של החברה הסכם מייסדים. המטרה היא לאגד את כל הנושאים שבהם תעסוק החברה, להעלות על הכתב את צורת ההתנהלות, תפיסת העולם והאופן שבו יפתרו בעיות שונות אם יצוצו.

החשיבה היא שאם תגיע החברה לדרך ללא מוצא מסיבות שונות כמו מחלוקות בין השותפים בנושאים שונים , הם יעיינו בהסכם המייסדים ויפעלו על פי ההנחיות הרשומות בו.

גם אתם רוצים להקים סטארט-אפ? הנה כמה שלבים הכרחיים

גם אתם רוצים להקים סטארט-אפ? הנה כמה שלבים הכרחיים שחשוב לכלול את כולם ולא לדלג על אף אחד מהם.

הקצאת הון מניות

גם אתם רוצים להקים סטארט-אפ? הנה כמה שלבים הכרחיים בהסכם יירשם באופן מפורט ומסודר לגבי הנישה שבהם יפעל כל אחד מהשותפים, תחום ההתמחות שלו והיקף תרומתו לניהול העסק ולקידומו. עורך הדין והשותפים יבצעו סיעור מוחות בעניין אופן חלוקת המניות והאופציות בין השותפים ובין נושאי משרות נוספים השותפים להתנהלות העסקית.

מימון

נושא זה יועלה אם השותפים משקיעים כספים בחברה, או מעבירים הלוואה תוך פירוט אופן ההחזר על פי לוח סילוקין שייקבע.

העברת מניות

הגדרת פרק הזמן שבו חל איסור על העברת מניות.

זכות סירוב ראשונה

קביעת מדיניות למצב שבו אחד השותפים מעוניין למכור את מניותיו והן תימכרנה בין השותפים האחרים כדי שהמניות יישארו בתוך המעגל הנוכחי.

זכות שיתוף

זכות להשתתף במכירת המניות בין השותפים. בזכות שיטה זו כמות המניות שיוצעו למכירה תפחת.

זכות מניעה

בעלי המניות שירצו לשמור על חלקם בהון המניות יוכלו לרכוש מניות בהנפקה חדשה.

הקצאת תפקידים

גם אתם רוצים להקים סטארט-אפ? הנה כמה שלבים הכרחיים כדי ליצור בו כל העסק מתופעל כיאות וכולם נותנים מאה אחוז מזמנם לטובת העסק, מגדירים מראש את תחומי הפעילות של כל אחד מהשותפים כדי שלא יוצר ששני שותפים מטפלים בתחום זהה ונישה אחרת נופלת בין הכיסאות.

מינוי דירקטורים וקבלת החלטות

קבלת החלטה על אופן ההצבעה בנושאים אקוטיים שבהם דרוש רוב או החלטה פה אחד.

הקצאת קניין רוחני

שמירה על הקניין הרוחני שהוא מהות החברה, פטנטים סימני מסחר ועוד.

שמירה על סודיות

שמירה על סודיות ואי תחרותיות לאורך כל הדרך, להורדה nda הסכם סודיות.  

Comments are closed.